Մեր ռազմավարությունը

Մեր նպատակն է լինել այնտեղ, որտեղ զարգացումն է՝ աջակցելով գործարարության զարգացմանն ու տնտեսության բարգավաճմանըև, վերջին հաշվով, մարդկանց օգնելով ի կատար ածել իրենց հույսերն ու իրականացնել իղձերը:

Մենք մշակել ենք երկարաժամկետ ռազմավարություն, որն արտացոլում է մեր նպատակն ու տալիս է մեր միջազգային ցանցից առավելագույնս օգտվելու հնարավորություն.

  • Միջազգային ցանցի զարգացում 
    Նպատակը՝ նպաստել միջազգային առևտրին ու կապիտալի հոսքերին և սպասարկել մեր հաճախորդներին՝ նրանց օգնելով փոքր ձեռնարկություններից աճել և դառնալ մեծ միջազգային կորպորացիաներ: 
  • Տեղական ծավալներով ներդրումներ հարստության կառավարման և մանրածախ առևտրով զբաղվող ձեռնարկությունների մեջ
    Նպատակը՝ առավելագույնս օգտվել համաշխարհային սոցիալական շարժունությունից, հարստության ստեղծումից և մեր առաջնահերթ շուկաներում երկարաժամկետ ժողովրդագրական փոփոխություններից:

Այս ռազմավարությունը մեզ թույլ է տալիս շահավետորեն օգտվել մի քանի երկարատև միտումներից՝

  • առևտրի, ֆինանսների և տվյալների ավելի ու ավելի մեծ կապակցվածությունը և համաշխարհային հոսքերը ՀՆԱ-ի աճի կարևորագույն շարժիչ ուժերն են.
  • տնտեսական կշիռը տեղաշարժվում է դեպի ասիական և միջինարևելյան տնտեսություններ, որոնցից ակնկալվում է ՀՆԱ-ի եռապատիկ աճ մինչև 2050 թվականը.
  • սպասվում է, որ միջին խավը կաճի և 2030 թվականի դրությամբ կկազմի աշխարհի բնակչության մեկ երրորդից մինչև երկու երրորդը, իսկ 60-ից բարձր տարիքի մարդկանց թիվն ավելի քան կկրկնապատկվի մինչև 2050 թվականը:

HSBC-ն բանկային և ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ամենամիջազգային կազմակերպություններից մեկն է աշխարհում: Մեր ցանցն ընդգրկում է երկրներ, որոնց բաժին է ընկնում համաշխարհային ՀՆԱ-ի, առևտրի և կապիտալի հոսքերի 90 տոկոսից ավելին: Մենք առաջատար դիրք ենք զբաղեցնում մեծ և արագ աճող տնտեսություններում, իսկ մեր դիվերսիֆիկացված, ունիվերսալ բանկային մոդելն առաջարկում է համեմատաբար ցածր ռիսկայնության պրոֆիլ և անկայունության ցածր մակարդակ: Մենք ունենք կապիտալի ու ֆինանսական ռեսուրսների ամուր բազա և կայուն շահութաբերություն ենք ապահովում բաժնետերերի համար: 

HSBC-ի ռազմավարության մասին հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք գտնել մեր կորպորատիվ կայքում: Առկա է միայն անգլերեն լեզվով: 

Հաճախորդների միջև միջազգային առևտրային կապեր ստեղծելու մեր ունակությունը շարունակում է լինել բանկի այսօրվա ռազմավարության հիմնաքարը

Ստյուարտ Գուլիվեր՝ HSBC խմբի գլխավոր գործադիր տնօրեն