HSBC-ն Հայաստանում

Բանկը հիմնադրվել է որպես փակ բաժնետիրական ընկերություն «Midland Armenia Bank» ԲԸ անվանումով 1996 թ -ին, իսկ 1999 թ -ին վերանվանվել է «HSBC Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ:Բանկը Էյչ-Էս-Բի-Սի խմբին ամբողջությամբ պատկանող դուստր ընկերություն է։

Կայուն զարգացման ռազմավարություն

Հավատարիմ մնալով Էյչ-Էս-Բի-Սի Խմբի կայուն զարգացման ռազմավարությանը՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի Հայաստանը իր գործունեության առաջին օրերից իրականացրել է բազմաթիվ ծրագրեր և գործողություններ: Կարդացե՛ք Էյչ-Էս-Բի-Սի Հայաստանի 2021 թվականի համայնքային հաշվետվությունը (PDF, 3.48 ՄԲ):

Ղեկավարներ

Տեղեկացեք Հայաստանում մեր ղեկավարների մասին:

Մեր առաքելությունն ու նպատակը Հայաստանում

HSBC Հայաստանը երկրի առաջատար բանկերից մեկն է: Երևան քաղաքում ունենալով 6 գրասենյակ և մոտ 318 աշխատակից` մենք սպասարկում ենք շուրջ 30,000 հաճախորդների մեր երեք գլոբալ ուղղություններով` Անհատական բանկային ծառայությունների դեպարտամենտ, Կորպորատիվ բիզնեսի դեպարտամենտ և Ֆինանսական շուկաներում գործառնությունների դեպարտամենտ:

2021 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ բանկի ակտիվները կազմել են 261 միլիարդ ՀՀ դրամ։

2021թ․ ընթացքում HSBC Հայաստանի գործունեության ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք կարդալ Աուդիտ անցած 2021 թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:(PDF, 3.1 MB)

Ֆինանսական և այլ հաշվետվություններ

Տարեկան հաշվետվությունների և շահութաբաժինների մանրամասներին ծանոթացեք ֆինանսական և այլ հաշվետվություններ էջում:

Կարգավորում

Բանկի կողմից ծառայությունների մատուցումը կարգավորող հիմնական իրավական ակտերի ցանկին ծանոթացեք կարգավորում էջում:

HSBC Բանկ Հայաստան ՓԲԸ բաժնետերերը

Բաժնետիրոջ անվանումը Հասցե Մասնակցության չափը Գործունեության տեսակը
Էյչ-Էս-Բի-Սի Յուրըփ Բի Վի 8 Canada Square, London, 
E14 5HQ, United Kingdom
100%

հոլդինգային ընկերություն


Բաժնետերերի իրավունքներ

Բաժնետերերի իրավունքների (PDF, 109KB) վերաբերյալ հայտարարությունը կարող եք գտնել այստեղ:

Հայտարարություն

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը տեղի կունենա 2022 թվականի ապրիլի 29-ին։

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ

Տարեկան վարձատրության տվյալներ

Տարեկան վարձատրության տվյալները (PDF, 196KB) կարող եք գտնել այստեղ: Սույն փաստաթուղթը պաշտպանված է գաղտնաբառով: Ընկերության բաժնետերերը (մասնակիցները) և վերահսկող մարմինները կարող են կապ հաստատել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ hsbc.armenia@hsbc.com, և իրենց կտրամադրվի գաղտնաբառը:

Վարկեր և այլ փոխառություններ

Վարկերի և այլ փոխառությունների (PDF, 338KB) վերաբերյալ մանրամասները կարող եք գտնել այստեղ:

Բանկի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք

1. Գրիֆֆին ինթերնեյշնլ լիմիթիդ

Բանկի ուղղակի նշանակալից մասնակից «HSBC Յուրըփ Բի Վի» ընկերության ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 96.77% սեփականատեր:

Գործունեության տեսակը` հոլդինգային ընկերություն:

2. Միդկորպ Լիմիթիդ

Ընկերությունը «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի անուղղակի նշանակալից մասնակից է հանդիսանում «Գրիֆֆին ինթերնեյշնլ լիմիթիդ» ընկերության միջոցով: Գործունեության տեսակը` հոլդինգային ընկերություն

3. Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ փի էլ սի

Ընկերությունը «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի անուղղակի նշանակալից մասնակից է հանդիսանում «Միդկորպ Լիմիթիդ» ընկերության միջոցով:

Գործունեության տեսակը` քլիրինգային բանկ և հոլդինգային ընկերություն

Վարչակազմակերպական կառուցվածք / Կորպորատիվ կառավարում

Կառուցվածքը (PDF, 326KB)

Էյչ-Էս-Բի Խմբի պարզեցված կառուցվածքը (PDF, 114KB)

Կանոնադրությունը (PDF, 2,3MB)

Լիցենզիան (PDF, 175KB)

Գրանցման պետական վկայական (PDF, 106KB)

Աշխատանքի գնահատման սկզբունքները (PDF, 30KB)

Բանկի հետ կապված անձանց հետ գործարքների կնքման ընթացակարգ (PDF, 28KB)

Գործարար վարվելակերպի կանոններ (PDF, 871KB)

Շահերի Բախման ընթացակարգերի համառոտ նկարագրություն (PDF, 470KB)

Ներխմբային նշանակալի գործարքների և ներդրումների ընդհանուր բնույթը

Հանդիսանալով HSBC Խմբի անդամ մեր բանկը սերտորեն համագործակցում է Խմբի այլ բանկերի և ֆինանսական հաստատությունների հետ` նպատակ ունենալով իր հաճախորդներին մատուցել բարձրորակ և բազմաբնույթ բանկային ծառայություններ:

Բանկի կողմից իրականացվող ներխմբային գործարքների հիմնական ուղղություններն են`

  • թղթակցային հաշիվների բացում և վարում
  • արտարժույթի առք/վաճառք միջբանկային դրամական շուկաներում
  • միջբանկային վարկերի և ավանդների տրամադրում և ներգրավում

Ծանուցում. այս էջի հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև հակասությունների դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:

Neurodiverse people are Asia-Pacific’s well of untapped talent

8 December 2022

Jonathan Scott-Lee reflects on the opportunity to increase businesses’ diversity of thought.

Why Southeast Asia offers reason for optimism

25 November 2022

The region is primed for growth, despite the gloomy global picture, writes Surendra Rosha.

The vital role of voluntary carbon markets

1 November 2022

They have an essential part to play in the net zero transition, writes HSBC’s Chris Webb.

Թարմացվել է` 20/01/2023 14:36