Ներառականություն


HSBC-ում մենք միշտ միավորել ենք տարբեր մարդկանց ու մշակույթները: Բազմազանությունն ու ներառականությունը մեր աշխատանքի կարևոր մասն են կազմում:

Մենք ուզում ենք ստեղծել կապակցված աշխատուժ, որը կօգնի մեզ բավարարել մեր հաճախորդների կարիքները և արտացոլել համայնքները, որոնց մասն ենք մենք կազմում: Տարբեր գաղափարներն ու տեսակետներն օգնում են մեզ հնարավորություններ ստեղծել, նորարարություններ մտցնել, կառավարել ռիսկերը և զարգանալ կայուն ձևով՝ օգուտ տալով մեր հաճախորդներին, մեր բիզնեսին և մեր աշխատակիցներին:

Մենք ցանկանում ենք, որ HSBC-ն լինի մի այնպիսի վայր, որտեղ մարդիկ գնահատվում և աջակցություն են ստանում՝ իրենց ներուժն իրականացնելու համար: HSBC-ի յուրաքանչյուր աշխատակցից ակնկալվում է, որ միմյանց վերաբերվեն արժանապատվորեն և հարգանքով՝ ստեղծելով ներառական մշակույթ հավասար հնարավորություններին աջակցելու համար: Մենք չենք հանդուրժում խտրականությունը, հոգեբանական ահաբեկումը, հետապնդումները և մարդկանց զոհ դարձնելու քաղաքականությունը ոչ մի հիմքով:

Մենք ակտիվ քայլեր ենք ձեռնարկում խոչընդոտները վերացնելու և հասարակության ամենատարբեր խավերի մարդկանց խրախուսելու համար, որպեսզի դիմեն HSBC աշխատանքի համար, աշխատեն ու աճեն մեզ հետ: Բազմազան և ներառական մշակույթ ապահովելու օրինակների թվում են.

  • Աշխատանքի տեղավորման մեր գործընկերների, այդ թվում նաև՝ մասնագիտացված ընկերությունների հետ համագործակցումը՝ փոքրամասնություն կազմող խմբերի թեկնածուների ներկայացվածությունը բարելավելու համար
  • Պարտադիր դասընթացները աշխատանքի ընդունող բոլոր մենեջերների համար, ինչը կօգնի մեզ ներգրավել և աշխատանքի ընդունել ամենաուժեղ թեկնածուներին բարձրակարգ մասնագետների տարբեր կադրային ռեզերվներից և լուծել կողմնակալության խնդիրները
  • Սովորելու, որակավորման բարձրացման և զարգացման մեջ ներդրումները, որպեսզի յուրաքանչյուրին հասանելի լինեն հնարավորությունները, այդ թվում նաև՝ մեր Ապագա հմտությունների ուսումնական ծրագիրը և տարբեր բարձրակարգ մասնագետների համար նախատեսված առաջնորդության ակսելերատոր ծրագրերը
  • Մեր Խմբի Գործադիր կոմիտեի բոլոր անդամները, ինչպես նաև նրանց ղեկավար թիմերում ընդգրկված շատ աշխատակիցներ, ակտիվ կերպով հովանավորում են փոքրամասնությունների խմբերի գործընկերներին, օժանդակելու բազմազան դարձնել մեր բարձրակարգ մասնագետների համակարգը
  • Հնարավորության դեպքում մենք աջակցում ենք մեր աշխատակիցներին, ովքեր ցանկանում են աշխատել ճկուն և այլընտրանքային եղանակներով

Մենք ունենք աշխատակիցների ութ գլոբալ ցանցեր, որոնք միավորում են ողջ աշխարհի մեր տասնյակ հազարավոր աշխատակիցներին, ինչպես նաև ներառականության դաշնակիցներին, ովքեր ունեն ընդհանուր բնութագրեր և ընդհանուր հետաքրքրություններ: Մեր ցանցերի ուշադրության կենտրոնում են տարիքային, հաշմանդամության և հոգեկան առողջության, էթնիկական պատկանելության, հավատքի, սեռի, ԼԳԲՏ+ և աշխատող ծնողների ու խնամակալների խմբերը: Ութերորդ ցանցը՝ HSBC Համայնքները, բաղկացած է խմբերից, որոնք կազմավորված են մի շարք թեմաների հիմքի վրա, ներառյալ ճկուն աշխատանքը և գիտակցվածությունը: Ցանցերից ստացված պատկերացումներն ու փորձը նպաստում են մեր ստանձնած պարտավորություններին ու ձեռնարկած գործողություններին:

Մենք նպաստում ենք զարգացմանը և ստեղծում հնարավորություններ, ինչպես HSBC-ի աշխատակազմի, այնպես էլ դրսի մարդկանց համար: Մեր բարեգործական համագործակցությունների և կամավորական նախաձեռնությունների միջոցով մենք խրախուսում ենք մարդկանց կիսվել իրենց հմտություններով և դրական ազդեցություն ունենալ հասարակության վրա: Մենք նաև ներառական մոտեցում ենք ցուցաբերում մեր առևտրային գործունեության հանդեպ Գենդերային պրիզմայի ֆինանսավորում և այլ նախաձեռնությունների միջոցով։

HSBC-ի ներառական մոտեցման մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել մեր կորպորատիվ կայքում։ Առկա է միայն անգլերեն լեզվով։

Թարմացվել է` 13/10/2021 12:43