Կայուն զարգացում

Մենք ձգտում ենք կառուցել կայուն բիզնես՝ հաստատելով և զարգացնելով երկարատև հարաբերություններ։ Մեր նպատակն է լինել արդյունավետ կերպով կառավարվող կազմակերպություն, որտեղ մարդիկ կաշխատեն հպարտության զգացումով, և որը կվայելի մեր հաճախորդների և մեր կողմից սպասարկվող համայնքների վստահությունը, ինչպես նաև նվազագույնի կհասցնի իր ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա։

 

Մեր կլիմայական ռազմավարությունը

2020 թվականին մշակված մի շատ կարևոր ծրագրի շնորհիվ, մենք սկսեցինք աջակցություն ցուցաբերել և ֆինանսավորել դեպի արտանետումների զրոյական ցուցանիշով տնտեսության անցումը, որն իր հերթին կօգնի բարեկեցիկ, կայուն և նպաստավոր ապագա ստեղծել հասարակության ու ձեռնարկությունների համար:

Ծրագիրը բաղկացած է երեք մասից.

  • Կայուն ֆինանսավորում. Մենք հաճախորդներին օգնում ենք կրճատել ածխաթթու գազի արտանետումները՝ միևնույն ժամանակ ապահովելով նրանց շարունակական բարգավաճումը։ Մենք ձգտում ենք մինչև 2030 թվականն ապահովել 750 միլիարդից մինչև 1 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով կայուն ֆինանսավորում և ներդրում՝ աջակցելով մեր հաճախորդներին կատարել անցում դեպի բիզնես վարելու առավել կայուն եղանակներ։
  • Կլիմայական լուծումներ և նորարարություններ. Անցում կատարելը դեպի ցածրածխածնային տնտեսություն պահանջում է արմատական նոր լուծումներ։ Մենք նախաձեռնում ենք բնապահպանությանն ուղղված կլիմայական լուծումների նոր ֆինանսավորումը և աջակցում խոստումնալից ու նորարարական տեխնոլոգիաների զարգացմանը։
  • Ինչպես դառնալ արտանետումների զրոյական ցուցանիշով բանկ. Մեր նպատակն է մինչ 2030 թվականը մեր գործառնություններից և մատակարարման շղթաներից առաջացած ածխաթթու գազի արտանետումները հասցնել զրոյական մակարդակի, իսկ մեր հաճախորդների պորտֆելից ֆինանսավորվող արտանետումները համապատասխանեցնել Փարիզի համաձայնագրի նպատակին՝ դրանք հասցնելով զրոյական ցուցանիշի մինչև 2050 թվականը:

Բնապահպանական, սոցիալական և կառավարման (ԲՍԿ) խնդիրների նկատմամբ մեր կողմից ստանձնած առավել լայն հանձնառության մաս է կազմում մեր կլիմայական ռազմավարությունը:

Համոզված ենք, որ մեր կողմից ԲՍԿ-ի առավել արդյունավետ իրականացումն առանցքային դեր կունենա մեր երկարաժամկետ հաջողության մեջ։ Մենք պարբերաբար հրապարակում ենք թարմացումներ և սահմանում թիրախներ, որին ուղղված է մեր բիզնես գործելաոճը։ Բացի կլիմայական նկատառումներից, վերոնշյալ ռազմավարությունը ներառում է ղեկավար պաշտոններում կանանց ներկայացվածության ավելացում, հաճախորդների գոհունակության բարձրացում և վարքագծի բարձր չափանիշների պահպանում ամբողջ աշխարհում։

Մեր գործադիր տնօրենների երկարաժամկետ խրախուսական գնահատականները պարունակում են 25 տոկոս տեսակարար կշիռ` նպատակ ունենալով աջակցել և իրականացնել կլիմայական ռազմավարությունը: Նախաձեռնությունն ունի եռամյա գործունեության ժամկետ` մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի վերջ:

Շրջակա միջավայրին, սոցիալական և կառավարմանն առնչվող հարցերի մասին հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու համար այցելեք մեր կորպորատիվ կայքի «Մեր մասին» բաժին։ Վերջինս հասանելի է միայն անգլերենով։

Թարմացվել է` 10/05/2022 15:49