Կայուն զարգացում

1865 թվականին հիմնադրումից ի վեր HSBC բանկն իր գործունեությունը հարմարեցրել է փոփոխվող աշխարհին և նպաստել դրա կարիքների բավարարման գործին ։ Այն ֆինանսավորել է տնտեսական աճը, օժանդակել է միջազգային առևտրին և հաղթահարել տնտեսական ճգնաժամեր։ Մենք գիտակցում ենք մեր ընդլայնված պարտավորությունները այն համայնքներում, որտեղ գործում ենք, և հասկանում ենք, որ տնտեսական աճը նույնպես պետք է կայուն լինի:

Այսօր կայունության հանդեպ մեր մոտեցումը սևեռված էէ երեք հիմնական ոլորտների՝ կայուն զարգացմանն ուղղված ծրագրերի ֆինանսավորման, կայուն մատակարարման շղթաների և աշխատանքային հմտությունների ու ֆինանսական կարողությունների զարգացման վրա։

  • Կայուն զարգացմանն ուղղված ծրագրերի ֆինանսավորում
    HSBC-ն ձգտում է առաջատար դեր ստանձնել դեպի ցածր ածխածնային տնտեսական զարգացման մոդել անցում կատարելուինչպես նաև այդ անցումը ֆինանսավորելու, կառավարելու և ձևավորելու գործում: Մենք մի շարք հանձնառություններ ենք սահմանել այս նպատակն իրագործելու համար, այդ թվում՝ մինչև 2025 թվականը կայուն ֆինանսավորման և ներդրումների համար հատկացնել 100 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Մեր գործունեության արդյունավետության բարելավումը նույնպես կազմում է մեր հանձնառությունների մասը, և մենք պլանավորում ենք մինչև 2030 թվականը մեր էլեկտրաէներգիայի 100 տոկոսը ստանալ վերականգնվող աղբյուրներից:
  • Կայուն մատակարարման շղթաներ
    Մեր հաճախորդների, հասարակական կազմակերպությունների և այլ կարևոր շահառուների հետ համագործակցության միջոցով մենք խրախուսում ենք գլոբալ մատակարարման շղթաներում պատասխանատու գործարար վարքագծի ցուցաբերումը։ : Մեր նպատակն է օգնել մեր հաճախորդներին նվազեցնել մատակարարման շղթաների բնապահպանական ազդեցությունը և խթանել փոքր և միջին բիզնեսի կայուն աճը:
  • Զբաղվածություն և ֆինանսական կարողություններ
    Արագ փոփոխվող այս աշխարհում աշխատանքային հմտություններն ու ֆինանսական գրագիտությունը կարևորվում են ավելի, քան երբևէ: Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին, համայնքներին և աշխատակիցներին ժամանակակից աշխարհում հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական կարողությունները և աշխատանքային հմտությունները զարգացնելու հարցում։

HSBC-ի կայուն զարգացման , ինչպես նաև մեր ֆինանսական արդյունքների և գործունեության վերաբերյալ հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք գտնել մեր կորպորատիվ կայքում: Առկա է միայն անգլերեն լեզվով

Մենք ցանկանում ենք առաջատար դեր խաղալ դեպի ցածր ածխածնային տնտեսություն անցում կատարելու գործընթացում

John Flint, HSBC խմբի գլխավոր գործադիր տնօրեն

Թարմացվել է` 01/03/2019 18:38