Կայուն զարգացում

HSBC-ում մենք գիտակցում ենք, որ բիզնեսով զբաղվելու մեր եղանակը նույնքան կարևոր է, որքան մեր գործունեությունը: Մենք պատասխանատվություն ենք կրում մեր հաճախորդների, աշխատակիցների և այն համայնքների նկատմամբ, որտեղ գործում ենք։ Մենք հասկանում ենք, որ երկարաժամկետ հեռանկարում հաջողության հասնելու համար պետք է ունենանք կայուն տնտեսական աճ։

Մենք ցանկանում ենք առաջատար դեր խաղալ դեպի ցածրածխածնային տնտեսություն անցում կատարելու գործընթացում։ Դա նշանակում է, որ մենք աջակցում ենք մեր հաճախորդներին և մատակարարման օղակներին՝ շրջակա միջավայրի վրա նրանց ազդեցությունը նվազեցնելու գործում, միևնույն ժամանակ` նվազագույնի հասցնելով մեր սեփական ազդեցությունը։ Մենք նաև հաշվի ենք առնում մեր սոցիալական պատասխանատվությունը և հավատարիմ ենք կառավարման բարձր չափանիշներին։

Հաշվետվություն մեր առաջընթացի մասին

Մենք հրապարակում ենք պարբերաբար թարմացվող տեղեկություններ բնապահպանական, սոցիալական և կառավարման (ԲՍԿ) հարցերի հետ կապված մեր աշխատանքների վերաբերյալ։ Դա օգնում է մեզ հասկանալ, թե ինչ ազդեցություն է ունենում մեր գործունեությունը մարդկանց և մոլորակի վրա։

Մենք հավատում ենք, որ մեր ԲՍԿ աշխատանքների կատարելագործումը կարևոր է երկարաժամկետ հեռանկարում հաջողության հասնելու և մեր բիզնեսի ծավալման հարցում նպատակներ ունենալու համար: Դրանք ներառում են հետևյալ հանձնառությունները.

  • Մինչև 2025 թվականը տրամադրել և խթանել 100 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի կայուն ֆինանսավորում և ներդրումներ։ 2019-ի վերջի դրությամբ այդ նպատակի իրագործման ուղղությամբ մենք ապահովել ենք 52,4 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի արդյունք
  • Ապահովել, որպեսզի 2020 թվականի վերջի դրությամբ մեր ղեկավար պաշտոնների 30 տոկոսը զբաղեցնեն կանայք։ 2019-ի վերջի դրությամբ մենք հասել ենք 29,4 տոկոս ցուցանիշին

Մեր մյուս նպատակներն ուղղված են հաճախորդների բավարարվածության աստիճանի բարձրացմանը, շրջակա միջավայրի վրա մեր գործունեության ազդեցության նվազմանը և ամբողջ աշխարհում գործելաոճի բարձր չափանիշների պահպանմանը։ Խմբի գործադիր տնօրենի, խմբի ֆինանսական տնօրենի և խմբի կառավարման խորհրդի անդամների 2020 թվականի տարեկան խրախուսման գնահատականները ներառում են այս արդյունքների հետ կապված չափանիշները։

Դուք կարող եք լրացուցիչ տեղեկություններ կարդալ բնապահպանական, սոցիալական և կառավարման խնդիրների վերաբերյալ Մեր մոտեցման մասին մեր համընդհանուր կորպորատիվ կայքում։ Տեղեկատվությունն առկա է միայն անգլերեն լեզվով:

Թարմացվել է` 05/03/2020 17:03