Ֆինանսական և այլ հաշվետվություններ

2018թ երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 1.05 MB

2018թ երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 964.48 KB

2018թ առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 932.98 KB

Հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (վերջին 5 եռամսյակների համար) Հայերեն PDF 264.97 KB

Աուդիտ անցած 2017թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 5.78 MB

Աուդիտ անցած 2016թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 5.86 MB

Աուդիտ անցած 2015թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 1.10 MB

Աուդիտ անցած 2014թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 1.36 MB

Աուդիտ անցած 2013թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 1.44 MB

Աուդիտ անցած 2012թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 2.15 MB

Աուդիտ անցած 2011թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 1.03 MB

Թարմացվել է` 24/10/2018 12:19