Ֆինանսական և այլ հաշվետվություններ

Հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ (վերջին 5 եռամսյակների համար) Հայերեն PDF 706.02 KB

2024թ առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 268.66 KB

2023թ չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 3.74 MB

2023 թվականի երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 2.16 MB

2023թ երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 5.50 MB

2023թ առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 5.28 MB

2022թ չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 3.15 MB

2022 թվականի երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 1.85 MB

2022թ երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 2.18 MB

2022թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 3.59 MB

2021թ․ չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 2.18 MB

2021թ․ երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 2.61 MB

2021թ երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 2.77 MB

2021թ առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 2.87 MB

2020թ չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 1.73 MB

2020թ երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 1.94 MB

2020թ երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 1.58 MB

2020թ առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 2.11 MB

2019թ չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 1.45 MB

2019թ երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 1.95 MB

2019թ երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 1.17 MB

Աուդիտ անցած 2020թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 5.46 MB

2019թ․ առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 1007.92 KB

Աուդիտ անցած 2019թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 1.29 MB

2018թ չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 911.33 KB

Աուդիտ անցած 2018թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 5.10 MB

2018թ երրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 1.05 MB

2018թ երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 964.48 KB

2018թ առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 932.98 KB

Աուդիտ անցած 2022թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 6.30 MB

Աուդիտ անցած 2021թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 3.10 MB

Աուդիտ անցած 2017թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 5.78 MB

Աուդիտ անցած 2016թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 5.86 MB

Աուդիտ անցած 2015թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ Հայերեն PDF 1.10 MB

Թարմացվել է` 26/01/2024 14:07