HSBC-ն Հայաստանում

Հայտարարություն

HSBC-ն համաձայնություն է ձեռք բերել HSBC Հայաստանը Արդշինբանկին վաճառելու շուրջ։

Կարդացեք այդ մասին մամլո հաղորդագրությունն այստեղ (PDF, 240KB)

Կարդացեք HSBC Հայաստանի գլխավոր գործադիր տնօրեն Իրինա Սեյլանյանի՝ հաճախորդներին ուղղված խոսքն այստեղ (PDF, 130KB)

Գտեք Ձեր հարցերի պատասխաններն այստեղ (PDF, 254KB)

Հավելյալ հարցերի դեպքում՝ խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ` Ձեզ հարմար եղանակով։

Պատմություն

Բանկը հիմնադրվել է որպես փակ բաժնետիրական ընկերություն «Midland Armenia Bank» ԲԸ անվանումով 1996 թ -ին, իսկ 1999 թ -ին վերանվանվել է «HSBC Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ:Բանկը Էյչ-Էս-Բի-Սի խմբին ամբողջությամբ պատկանող դուստր ընկերություն է։

Կայուն զարգացման ռազմավարություն

Հավատարիմ մնալով Էյչ-Էս-Բի-Սի Խմբի կայուն զարգացման ռազմավարությանը՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի Հայաստանը իր գործունեության առաջին օրերից իրականացրել է բազմաթիվ ծրագրեր և գործողություններ: Կարդացե՛ք Էյչ-Էս-Բի-Սի Հայաստանի 2022 թվականի համայնքային հաշվետվությունը (PDF, 4.50 ՄԲ):

Ղեկավարներ

Տեղեկացեք Հայաստանում մեր ղեկավարների մասին:

Մեր առաքելությունն ու նպատակը Հայաստանում

HSBC Հայաստանը երկրի առաջատար բանկերից մեկն է: Երևան քաղաքում ունենալով 6 գրասենյակ և մոտ 318 աշխատակից` մենք սպասարկում ենք շուրջ 30,000 հաճախորդների մեր երեք գլոբալ ուղղություններով` Անհատական բանկային ծառայությունների դեպարտամենտ, Կորպորատիվ բիզնեսի դեպարտամենտ և Ֆինանսական շուկաներում գործառնությունների դեպարտամենտ:

2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ բանկի ակտիվները կազմել են 321 միլիարդ ՀՀ դրամ։

2022թ․ ընթացքում HSBC Հայաստանի գործունեության ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք կարդալ Աուդիտ անցած 2022 թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:(PDF, 6.4 MB)

Ֆինանսական և այլ հաշվետվություններ

Տարեկան հաշվետվությունների և շահութաբաժինների մանրամասներին ծանոթացեք ֆինանսական և այլ հաշվետվություններ էջում:

Կարգավորում

Բանկի կողմից ծառայությունների մատուցումը կարգավորող հիմնական իրավական ակտերի ցանկին ծանոթացեք կարգավորում էջում:

HSBC Բանկ Հայաստան ՓԲԸ բաժնետերերը

Բաժնետիրոջ անվանումը Հասցե Մասնակցության չափը Գործունեության տեսակը
Էյչ-Էս-Բի-Սի Յուրըփ Բի Վի 8 Canada Square, London, 
E14 5HQ, United Kingdom
100%

հոլդինգային ընկերություն


Բաժնետերերի իրավունքներ

Բաժնետերերի իրավունքների (PDF, 109KB) վերաբերյալ հայտարարությունը կարող եք գտնել այստեղ:

Հայտարարություն

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը տեղի կունենա 2024 թվականի ապրիլի 26-ին։

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ

Տարեկան վարձատրության տվյալներ

Տարեկան վարձատրության տվյալները (PDF, 196KB) կարող եք գտնել այստեղ: Սույն փաստաթուղթը պաշտպանված է գաղտնաբառով: Ընկերության բաժնետերերը (մասնակիցները) և վերահսկող մարմինները կարող են կապ հաստատել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ hsbc.armenia@hsbc.com, և իրենց կտրամադրվի գաղտնաբառը:

Վարկեր և այլ փոխառություններ

Վարկերի և այլ փոխառությունների (PDF, 90KB) վերաբերյալ մանրամասները կարող եք գտնել այստեղ:

Բանկի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք

1. Գրիֆֆին ինթերնեյշնլ լիմիթիդ

Բանկի ուղղակի նշանակալից մասնակից «HSBC Յուրըփ Բի Վի» ընկերության ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 96.77% սեփականատեր:

Գործունեության տեսակը` հոլդինգային ընկերություն:

2. Միդկորպ Լիմիթիդ

Ընկերությունը «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի անուղղակի նշանակալից մասնակից է հանդիսանում «Գրիֆֆին ինթերնեյշնլ լիմիթիդ» ընկերության միջոցով: Գործունեության տեսակը` հոլդինգային ընկերություն

3. Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ փի էլ սի

Ընկերությունը «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի անուղղակի նշանակալից մասնակից է հանդիսանում «Միդկորպ Լիմիթիդ» ընկերության միջոցով:

Գործունեության տեսակը` քլիրինգային բանկ և հոլդինգային ընկերություն

Վարչակազմակերպական կառուցվածք / Կորպորատիվ կառավարում

Կառուցվածքը (PDF, 72KB)

Էյչ-Էս-Բի Խմբի պարզեցված կառուցվածքը (PDF, 114KB)

Կանոնադրությունը (PDF, 491KB)

Լիցենզիան (PDF, 175KB)

Պետական գրանցման վկայական (PDF, 3.82MB)

Աշխատանքի գնահատման սկզբունքները (PDF, 30KB)

Բանկի հետ կապված անձանց հետ գործարքների կնքման ընթացակարգ (PDF, 28KB)

Գործարար վարվելակերպի կանոններ (PDF, 305KB)

Շահերի Բախման ընթացակարգերի համառոտ նկարագրություն (PDF, 470KB)

Ներխմբային նշանակալի գործարքների և ներդրումների ընդհանուր բնույթը

Հանդիսանալով HSBC Խմբի անդամ մեր բանկը սերտորեն համագործակցում է Խմբի այլ բանկերի և ֆինանսական հաստատությունների հետ` նպատակ ունենալով իր հաճախորդներին մատուցել բարձրորակ և բազմաբնույթ բանկային ծառայություններ:

Բանկի կողմից իրականացվող ներխմբային գործարքների հիմնական ուղղություններն են`

  • թղթակցային հաշիվների բացում և վարում
  • արտարժույթի առք/վաճառք միջբանկային դրամական շուկաներում
  • միջբանկային վարկերի և ավանդների տրամադրում և ներգրավում

Ծանուցում. այս էջի հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև հակասությունների դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:

Digital accessibility: Employees matter too

15 May 2024

Customers are important, but companies must also consider their workforce when making their technology accessible, says Jared Clayton.

International education can supercharge careers

10 May 2024

Studying overseas isn’t just about getting a degree, you learn valuable skills that can help you succeed in your career, says Kaylee Qiu.

Hong Kong leads the way in trust-based philanthropy

22 April 2024

An unrestricted, no-strings attached approach to philanthropic giving is growing in popularity in Asia - and Hong Kong is at the forefront, says Dorothy Chan.

Թարմացվել է` 15/04/2024 08:09